Rzeczoznawcy EKSPERT II s.c. wykonują szeroki zakres prac rzeczoznawczych
w tym min. opinie, ekspertyzy i opracowania obejmujące n/w zagadnienia:

 • opinie techniczne dot. pojazdów (w tym samochodów zabytkowych)
 • dokumentowanie uszkodzeń pojazdów będących następstwem kolizji i wypadków drogowych oraz awarii
 • ustalanie kosztów napraw pojazdów i maszyn oraz weryfikowanie kosztorysów i rachunków przy zastosowaniu licencjonowanego programu komputerowego Audatex (w tym również w wersji niemieckiej i innych wersjach językowych)
 • opinie dot. jakości wykonywanych napraw pojazdów i innych usług motoryzacyjnych
 • wyceny wartości pojazdów, sprzętu motoryzacyjnego, maszyn i urządzeń
 • pełna identyfikacja pojazdów
 • ustalenie autentyczności numerów identyfikacyjnych w pojazdach
 • ustalenie stanu technicznego pojazdu z wykorzystaniem urządzeń elektroniczno-pomiarowych
 • ustalenie zakresu przeprowadzonych w przeszłości napraw blacharsko-lakierniczych
 • rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych, ustalanie przyczyn ich powstania (z wykorzystaniem programów komputerowych V-SIM, PLAN i TYTAN)
 • analizy wypadków w użytkowaniu maszyn
 • doradztwo techniczne i prawne, w tym dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin, pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków i kolizji drogowych od firm ubezpieczeniowych krajowych i zagranicznych
 • wyceny wartości gruntów i nieruchomości
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • wyceny wartości firm jako całości zorganizowanych
 • wyceny wartości szkód rolniczych
 • opiniowanie z zakresu techniki morskiej

Posiadana i stale uzupełniana przez nas wiedza oraz zdobywane latami pracy rzeczoznawcze doświadczenie, dają rękojmię realizacji usług eksperckich na najwyższym poziomie.